top of page

ESTUDIS I TÍTOLS

 

1976    GRADUAT ESCOLAR

 

1980     BUP i COU.

 

1991    ARQUITECTA

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - UPC

Especialitat: PROJECTE, URBANISME I HISTÒRIA

 

1998    Curs METODOLOGIA PRÀCTICA PER A INSPECCIONS D’EDIFICIS

Universitat Politècnica de Catalunya. Àmbit de Manteniment

 

1998    Curs EL MANTENIMENT DELS EDIFICIS: DES DEL PROJECTE FINS L'ENVELLIMENT

Universitat Politècnica de Catalunya. Àmbit de Manteniment

 

2006-2008    Cursos canvis normatius Codi Tècnic de l’Edificació

                        Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

 

2000-2012    Cursos emesos per la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de suport a l’administració local, entre el que podem destacar:

                        2003 Curs de LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS

                        2007 Curs: LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA

                        2007 Curs: TALLER PRÀCTIC DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

                        2007 Jornada, la nova Llei del Sòl Estatal

                        2008 Curs: REDACCIÓ I PRESENTACIÓ D'INFORMES I RESOLUCIONS

                        2010 Curs: PLANEJAMENT URBANÍSTIC

                        2011 Curs: GESTIÓ URBANÍSTICA

                        2012 Jornada L’impacte de les lleis òmnibus a l’àmbit local.

 

Altres: En els estudis d'Arquitectura he obtingut beques concedides pel Ministeri d'Educació i Ciència

 

Diploma expedit pel Col·legi  d'Arquitectes de Catalunya per la participació al 1er curs d'iniciació a l'activitat professional de l'Arquitecte

 

 

Estudi Rosa M. Poyo Perelló - arquitecta

Especialitat en projectes d'arquitectura, urbanisme i en administració local

bottom of page