top of page

Serveis (treballs profesionals amb experiencia)

 • Projectes d’edificació tant de titularitat pública com privada, d’ús agropecuari, comercial, d’educació, cultural i espectacle, religiós/funerari, residencial, industrial, oci, esportiu, edifici públic.

 

 • Projectes d’urbanisme: urbanitzacions, pla especials, modificació de Normes urbanístiques, parcel·lacions...

 

 • Administració local: llicències, informes, certificats, valoracions... tots els treballs propis a desenvolupar per l’administració.

 

 • Projectes d'enderroc.

 

 • Delimitacions, replanteig, aixecaments, taxacions, amidaments d’obra.

 

 • Informes, consultes, dictàmens, peritatges, certificats, arbitratges...

 

 • Certificats d’habitabilitat.

 

 • Inspecció tècnica dels edificis ITE.

 

 • *Certificats d’eficiència energètica.

 

 • Expedients de legalització.

 

 • Expedients d’activitats.

 

 • Estudis de seguretat i salut.

 

 • Legalitzacions de masies i edificis.

 

 • Project manager

 

 • Servei de mediació

 

 

* Certificats d'eficiència energètica
 

A partir de l'1 de juny de 2013 és obligatori que els propietaris d'habitatges, locals o edificis complets que venguin o alquilin amb una duració superior a quatre mesos, disposin d'un certificat d'eficiència energètica, segons estableix el Real Decret, per traslladar a la normativa espanyola el procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica dels edificis i donar així compliment a la normativa comunitària.

Estudi Rosa M. Poyo Perelló - arquitecta

Especialitat en projectes d'arquitectura, urbanisme i en administració local

bottom of page