top of page

Obra:                    Pla parcial del mas Aubals Sectors 4 i 5 (93J01)

Emplaçament:       Mora d’Ebre

Promotor:              Construcciones Algueró y Piñol, S.L.

Sup actuació         48.008 m2

PEC:                      68.544.000 Ptes

Observacions:       

           

Obra:                     Projecte d’urbanització Mas Aubals. Fase 1. (93J01)

Emplaçament:        Av. Generalitat Sectors 4 i 5 – Mora d’Ebre

Promotor:               Construcciones Algueró y Piñol, S.L.

Sup actuació          48.008 m2

PEC:                       47.583.758 Ptes

Observacions:

Estudi Rosa M. Poyo Perelló - arquitecta

Especialitat en projectes d'arquitectura, urbanisme i en administració local

bottom of page